Termeni și condiții

  1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 S.C. AQUARIUM SHOP S.R.L., persoană juridică de naționalitate româna, având sediul social în Timișoara, Str. Orșova,  Nr. 9, având număr de ordine în Registrul Comerțului J35/719/2009, cod unic de înregistrare fiscala 25355653.

Vânzător – AQUARIUM SHOP.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către AQUARIUM SHOP (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între AQUARIUM SHOP și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul aquariumshop.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri și/sau Servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distantă încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioada;
  • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

FURNIZORI  – AQUARIUM SHOP colaborează direct cu importatorii unici sau cu cei mai mari importatori ai mărcilor prezente în magazinele noastre.

Document – prezentele Termene și Condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către AQUARIUM SHOP, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comanda va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la sediul AQUARIUM SHOP prețurile și rezervările Bunurilor și/sau Serviciilor sunt valabile 72 (șaptezecișidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate AQUARIUM SHOP își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitățile de plata acceptate, în cazul în care considera că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel AQUARIUM SHOP. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al AQUARIUM SHOP, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directa cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, AQUARIUM SHOP își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul Site-ului.

3.4. AQUARIUM SHOP poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care AQUARIUM SHOP are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul Bunurilor electronice afișat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicita detalii cu privire la suma exactă adăugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții AQUARIUM SHOP.

3.7. În cazul plaților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar ne-limitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poarta numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

5.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

5.4.1. neacceptarea de către banca emitenta a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plații online;
5.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de AQUARIUM SHOP, în cazul plații online;
5.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

5.5. Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese,

5.6. În cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa  aquariumshop.ro

 5.7. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:

5.7.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;
5.7.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
5.7.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

5.8. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pană la primirea Bunurilor vândute sau pană la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

5.9. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștința acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

6. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
6.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
6.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

6.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

6.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

6.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

6.1.8. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

6.1.9. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

6.1.10. furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;

6.1.11. furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștința de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

7. POLITICADE CONFIDENȚIALITATE – GDPR

 Datele dumneavoastră personale vor fi folosite de firma noastră numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comanda vor fi folosite pentru a va trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice, etc. AQUARIUM SHOP se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale. AQUARIUM SHOP se angajează sa nu furnizeze adresa dumneavoastră de email unor terți. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificata a acestora.

8. PUBLICITATE

8.2. În momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newsletter-e.

8.1. Newsletter-ele AQUARIUM SHOP sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de AQUARIUM SHOP. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

8.2.1. Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment, prin contactarea AQUARIUM SHOP în acest sens.

8.2.2. prin modificarea setărilor din Contul de client la secțiunea “Abonările mele”.

8.2.3. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

8.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

9. FACTURARE – PLATA

9.1. Preturile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului aquariumshop.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

9.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comanda. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri și/sau Servicii vândute de AQUARIUM SHOP.

9.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

9.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprima acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

9.6 Datele cardului de plata ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile AQUARIUM SHOP și nici nu vor fi stocate de către de AQUARIUM SHOP sau de către procesatorul de plați integrat în Site, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției sau o alta entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

9.7. În anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

9.8. Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

9.9 Prețul final plătit de client este format din prețul produsului, afișat pe site și cheltuielile de expediție. Firma noastră nu percepe nici o taxa suplimentara clientului la cumpărarea produsului. Pentru orice nelămurire vă puteți adresa imediat la aquarium_shop@yahoo.com sau la tel: 0727012434

10. LIVRAREA BUNURILOR

10.1. Vânzătorul se obligă să livreze Bunurile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau la sediul AQUARIUM SHOP, conform opțiunii Clientului.

Cumpărând de la noi comenzile vor fi livrate în mod normal în termen de 3 zile lucrătoare, în orice colț al țarii.

10.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

10.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

11. GARANȚII

11.1. Toate Bunurile comercializate de către AQUARIUM SHOP, cu excepția celor Bunurilor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Bunurile sunt noi (excepție Bunurile resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

11.2. AQUARIUM SHOP nu poate garanta disponibilitatea în stocuri a tuturor produselor afișate. Din acest motiv firma noastră își asuma dreptul de a nu onora o anumita comandă în cazul în care respectivul produs dispare din oferta curenta a importatorului. AQUARIUM SHOP nu răspunde de eventualele defecțiuni ale produselor cumpărate de pe acest site. Toată responsabilitatea acestor defecțiuni și repararea lor revine în sarcina importatorului și service-ului autorizat de acesta. Toate produsele sunt însoțite de certificatul de garanție original emis de furnizorul nostru. Valoarea maxima a obligațiilor firmei noastre fata de orice client în cazul ne-livrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de noi de la acest client.

11.3. În cazul certificatelor de garanție emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.

Lipsa certificatului de garanție al Bunului trebuie semnalata în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția mărfii pe adresa aquarium_shop@yahoo.com Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

11.4. În cazul Bunurilor re-sigilate, certificatul de garanție este emis de către AQUARIUM SHOP, iar garanția poate să acopere o perioadă diferită fată de perioada de garanție a aceluiași Bun nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată în certificatul de garanție pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui Bun resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate și beneficiază de aceleași servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plații din partea Cumpărătorului în locația indicata în Comanda (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

13. RĂSPUNDERE

13.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora. 

13.2. Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialitate datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

13.3. Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres și fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

13.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

13.5. Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către AQUARIUM SHOP, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirma prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăti online.

14. DISPUTE ȘI CONFLICTE

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între AQUARIUM SHOP și Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.